Zamek Krzyżacki w Giżycku

kategoria: Zabytki na Mazurach     0 komentarze

W latach 1285-1340 r. pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno, Krzyżacy zbudowali obronną warownię, którą nazwali Lötzen. Była ona wiele razy niszczona, a później odbudowywana. Stąd Krzyżacy kierowali wojną przeciw Litwie. Najprawdopodobniej zamek był od początku budowlą jednoskrzydłową z przedzamczem. Składał się z domu mieszkalnego, prostokątnego dziedzińca otoczonego murem, za którym znajdowała się fosa. W czasach krzyżackich zamkiem zarządzał „pfleger”, po łacinie zwany prokuratorem.

Zemsta księcia Kiejstusa spowodowała doszczętne zniszczenie zamku

W 1365 roku Litwini napadli na zamek Lötzen i doszczętnie go spalili. Była to zemsta księcia Litewskiego Kiejstuta (wcześniej pojmano go w rejonie jeziora Ublik Wielki z której to niewoli uciekł). Odbudowano go dopiero około 1390 roku.

W połowie XV wieku zaczęli napływać na pobliskie teren zamku osadnicy mazowieccy (uprzednio skolonizowali południowe obszary państwa krzyżackiego i teraz szukali nowych terenów do zamieszkania).

Od sekularyzacji Prus w 1525 roku zamek stał się siedzibą starostów książęcych (amtshauptmannów).

 Zamek Krzyżacki Giżycko

 

CIEKAWOSTKI

W czasie I wojny światowej w zamku miał kwaterę Hindenburg, którego wojska wykorzystywały Giżycko jako bazę wypadową.

Starostowie książęcy, byli to najwyżsi dostojnicy prowincjonalnej administracji, posiadający rozległe kompetencje policyjne, sądownicze i wojskowe oraz sprawujący nadzór nad samorządem miejskim. Przedstawiciele arystokracji pruskiej, która wyrosła głównie spośród obdarzonych przez Zakon dobrami ziemskimi, dawnych zaciężnych z wojny trzynastoletniej.

Wśród nich znalazły się nazwiska: Schliebenów, Dohnów, Kunheimów, Kanitzów, Kleistów, Finck-Finckensteinów, najczęściej zaś Lehndorffów, którzy nie opodal, w Sztynorcie, mieli swą magnacką rezydencję.

W 1455 roku Polacy zdobyli zamek i zburzyli. Krzyżacy wznieśli go spowrotem kilkadziesiąt metrów bliżej jeziora, stał się silniejszą fortecą

Następnie zamek został przebudowany w latach 1613-1614. - dobudowano cztery niskie skrzydła mieszkalno-gospodarcze, a gotycka budowla otrzymała kształty w stylu renesansu.

W 1749 roku uległ pożarowi, po którym zachowało się tylko jedno ze skrzydeł. 

W połowie XIX wieku zamek z pobliskim terenem przekształcono w okręg obronny, co wiązało się z częściową jego rozbiórką, a pod koniec XIX wieku, stał się mieszkaniem komendantów twierdzy.

Do 1944 r. mieściło się w nim lokalne muzeum.

Obecnie znajduje się tu luksusowy hotel.

 

 

kategoria: Zabytki na Mazurach     0 komentarze

Dodaj komentarz