Zamek Gotycki Biskupów Warmińskich w Reszlu

kategoria: Zabytki na Mazurach     0 komentarze

ZAMEK GOTYCKI BISKUPÓW WARMIŃSKICH W RESZLU położony nad brzegiem rzeki Sajny.

Wzniesiony został przez Krzyżaków na przełomie czternastego i piętnastego stulecia. Ten monumentalny gmach powstawał przez pół wieku. Był wielokrotnie oblegany i kilkakrotnie zdobywany przez wojska polskie i krzyżackie. Miał pełnić rolę warownej zapory przeciw pogańskim Litwinom, ale zanim zamek ukończono, Litwa przyjęła chrzest. Wkrótce ziemia warmińska przeszła we władanie Korony, a zamek stał się siedzibą biskupów warmińskich.

CIEKAWOSTKI:

  • W 1811 r. w Reszlu miał miejsce ostatni w Europie przypadek spalenia czarownicy na stosie. W zamku znajduje się cela, w której więziono rzekomą czarownicę Barbarę Zdunk. To właśnie tam, 20 sierpnia 1811 roku, spędziła swą ostatnią noc ostatnia bodaj kobieta w Europie oskarżona o czary.

  • Poza miastem, wśród gęstych krzewów i zarośli ma znajdować się wejście do tajemniczego lochu, prowadzącego do zamku, ponoć kto się tam zapuścił - nie powracał już nigdy. W 1914 roku, paru rosyjskich żołnierzy carskich weszło tam i nigdy nie odnaleziono ich. Kazano loch zamurować, a wejście zasypać, tak że nawet dziś nikt nie potrafi wskazać miejsca, gdzie znajdowało.

Zamek Reszel


Wzniesienie obecnie istniejącego zamku murowanego rozpoczął w 1350 roku biskup Jan I z Miśni. Biskup Henryk III Sorbom dobudował nowe południowe skrzydło i  urządził pomieszczenia mieszkalne dla biskupów. W tej formie zamek dotrwał do dziś nieznacznie już tylko zmieniony. Reszel został włączony do Polski w 1466 roku. W czasie wojny trzynastoletniej miasto i załoga zamku przystąpił do Związku Pruskiego, konfederacji miast i szlachty Pomorza Gdańskiego, działającej przeciwko władzy Krzyżaków. W sierpniu 1455 krzyżackie oddziały zaciężne pod dowództwem komtura von Plauena. Po zdobyciu zamku władzę przejął starosta krzyżacki. W latach 1594 – 1597 z inicjatywy bratanka króla Stefana Batorego, kardynała Andrzeja Batorego został przekształcony w rezydencję. Często przybywali tu kolejni biskupi warmińscy.

Jak wiele innych zamków, również ten, w epoce wojen polsko-szwedzkich, został zniszczony i ograbiony i podczas kolejnych stuleci nie przywrócono mu dawnej świetności. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku, władze pruskie zmieniły warownię na więzienie.

 

Dopiero po II wojnie światowej postanowiono go odrestaurować.

Od 2001 roku mieszczą się w nim hotel, restauracja i galeria - odział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Na dziedzińcu zamku odbywają się plenery artystów, którzy chętnie wystawiają tu swoje prace, m.in.: Franciszek Starowieyski. 

 

Obecnie na zamku mieści się m.in. oddział muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,  hotel i restauracja

kategoria: Zabytki na Mazurach     0 komentarze

Dodaj komentarz